miércoles, 7 de mayo de 2008

We take Berlin
Berlín...en Faro da Cultura, I love to give info through images and text...es una obra de arte total, no? De temps en temps j´ai la sensation de fair des choses interesants, même quand les boots me dérangent! oh, solitude!