martes, 10 de mayo de 2011

Yayoi Kusama, MNCARS

Yayoi Kusama, so Chikaku, so Marco, so Japan...at MNCARS